Flyers i fulletons

Flyers en color impresos a una o dues cares en paper estucat brillant o mat cuixé de 135gr.

Amb opció de 170gr. – 250gr. i 300gr.

Tamanys: A7, A6, A5, A4

Termini de producció: 24h