Punts de llibre

impressos per les dues cares a tot color en cartolina de 300 gr