Impremta Express

Els avantatges de la impressió digital

Quins són els avantatges de la impressió digital?

· Màxima velocitat: no hi ha preparació ni requereix assecat posterior al no treballar amb
tintes, com la tradicional impressió offset.

· Possibilitat de realitzar tirades petites que surtin rendibles.

· La impressió es realitza de forma directa, pel que és més econòmic.

· Apta per a impressió personalitzada (dades variables).

· Flexibilitat: possibilitat de variar el paper en cada treball.

· Personalització del producte.